Inför Tott Hotell Åres relansering som Åre skidåkarhotell nummer ett hjälpte jag till med allt från annonser, webbdesign till personalhandbok, foldrar och skyltar.
2010 var Tott nominerad i kategorin ”Starkast comeback” i Trip awards.
(Lotta & Mari 2010-2013)

case_tott