Dreja är en älskad hobby. Reportage i Tara nr 13 2014.

tara