För DUKA (som sedan blev Cervera) har jag tagit fram kataloger, utomhusreklam och annonser.
(Rönnberg McCann 1997-1999)

duka