Konferensanläggningen Skogshem & Wijk i Stockholms skärgård är en plats skapad för möten. Jag har hjälpt dom med magasin, broschyrer, produktblad och allt annat man kan behöva till konferensen.
(Ogilvy Destination 2005-2009)

skogshemwijk